Nederlands

Deze pagina bevat een korte  samenvatting  van de werking van onze school . Alles wat in verband staat met deze pagina vindt u enkel in het Frans.

Een artistieke bachelor met een diploma in drie jaar

De artistieke bachelor omvat vier richtingen die tot het domein van de visuele en ruimtelijke plastische kunsten behoren: Grafisch ontwerp, Gedrukte beelden en digitale kunst, Schilderkunst en Fotografie.

Het is een gespecialiseerde driejarige diplomerende opleiding. Nadien kan de student zich onmiddellijk in het professionele leven integreren of voor een bijkomende masteropleiding kiezen.

De Kunsthogeschool is in het Maloupark van Brussel gelegen en telt zowat 250 studenten en 45 personeelsleden.  Ze draagt de topkwaliteit  van de menselijke relaties en haar ruim internationaal netwerk hoog in het vaandel.

Een evenwichtig opgebouwd programma in de beeldende kunsten

De beheersing van technieken,  de creatieve aanpak en de aangereikte analysetechnieken ontwikkelen de noodzakelijke vaardigheden voor de hedendaagse professionals in de beeldende kunsten.

De richting Grafisch ontwerp bestudeert de typografie, de relatie tussen tekst en beeld , de bladschikking en de verhalende technieken alsook de visuele communicatie van culturele, politieke of publicitaire aard. De richting introduceert tevens bij de creatie een kritische reflectie en een brede implicatie in de maatschappelijke kwesties.

De richting  Gedrukte beelden en digitale kunst mengt traditionele praktijken en hedendaagse technologieën: tekeningen, zeefdruk, gravure, boekdrukkunst, fotografie en infographics. Ze  vinden zich gezamenlijk terug uit in een perspectief van nieuwe creaties en  van professionele beheersing van de technieken. De richting opent op dit vlak een kritische reflectie op de hedendaagse media.

De richting Schilderkunst  biedt een progressieve ontdekking en dit zowel op het vlak van de methode van haar formele taal als op het vlak van de technische gebaren en dit via een zeer individuele opvolging van de persoonlijke verbeelding en eigen ontwikkelingen. De richting opent dus een onbepaalder en avontuurlijker spectrum en is in fase met de poëtische dimensies van de hedendaagse schilderkunst.

De richting Fotografie staat open voor alle dimensies van het medium. De richting geeft de voorkeur aan de auteursfotografie gecentreerd op de plastische creatie als taal en aan de documentaire fotografie als vraagsteller over de wereld.

De opleiding omvat het verwerven van technische en artistieke vaardigheden en dit in de domeinen van zowel de analoge als de digitale fotografie. De richting vereist het vergaren van historische kennis en een kritische reflectie. Ze plaatst het beeld in het centrum van de hedendaagse vraagstellingen.

Een transversaal aanbod in de digitale technieken verzekert deze vakbekwaamheid in de vier richtingen.

 

Internationaal

 

In het kader van haar internationale activiteiten neemt de ESA LE 75 sinds verschillende jaren deel aan de Erasmus+ uitwisselingsprogramma’s.


Onze hogeschool telt twaalf partners in Europa, met deze partners wordt:

  • Studentenmobiliteit bewerkstelligd voor een periode van drie maand tot één jaar (SM)
  • Docentenmobiliteit bewerkstelligd (TS) onder de vorm van lezingen en workshops
  • Verdere ontwikkeling van mobiliteit bewerkstelligd (OM).

De theoretische lessen worden uitsluitend in het Frans gegeven.

De meer geïndividualiseerde praktijklessen kunnen in het Frans of in het Engels gevolgd worden afhankelijk van de docent.

Le 75 neemt tevens deel aan meerdere internationale samenwerkingsprojecten. Raadpleeg onze pagina « internationaal » voor meer details.


Nuttige documenten:

Icon Lessenrooster 2019-2020 (514,6 Kio)

Icon Academische kalender 2019-2020 (113,4 Kio)


Contact: